Yong Sheng S2 - 12 END

1-12 Yong Sheng นิรันดร์กาล ภาค 1 ภาค 2 อนิเมะ จ. 18/9/66

  Yong Sheng S2 – 11 Yong Sheng นิรันดร์กาล

เรื่องย่อ Yong Sheng นิรันดร์กาล ซับไทย

เรื่องราวเกิดในมิติหนึ่งที่ไม่มีบันทีกอยู่ในประวัติศาสตร์ เล่าผ่านสำนักอวี่ฮว่าซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสำนักเซียน ราชวงศ์ต้าหลีซึ่งอยู่ใต้ปกครองของสำนักอวี่ฮว่ามีประชากรมนุษย์หลายพันล้านคน ทุกปีจะส่งเครื่องราชบรรณาการทั้งสมบัติและมนุษย์ที่มากความสามารถมาให้สำนักอวี่ฮว่า Yong Sheng นิรันดร์กาล นักพรตที่ถูกฝึกฝนขึ้นมารวมไปถึงสมบัติที่ถูกสร้างขึ้นจากสำนักอวี่ฮว่านี้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกกล่าวถึงสำหรับเรื่องราวของแดนมายาแห่งนี้

 

 

You Might Be Interested In

Other Channels

ข้ามไปยังทูลบาร์