โพโต้วิชั่น
2poto.com


#วิชวลเบสิค/การพัฒนาโปรแกรม
อาชีพโปรแกรมเมอร์
อาชีพโปรแกรมเมอร์กับการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ในยุคที่เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว คงไม่มีใครปฏิเสธว่าสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้มีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
คอมพิวเตอร์ ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เราใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานในออฟฟิส การจัดการเอกสาร การค้นหาข้อมูล หรือแม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ต่างสถานที่ในเวลาที่รวดเร็ว บุคคลผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผลงานเหล่านี้ คือ ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ที่บุกเบิกสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมขึ้นมา พวกเขาทำงานกันอย่างไร ต้องมีความรู้และคุณสมบัติอย่างไรเพื่อจะเป็นโปรแกรมเมอร์ วันนี้เรามาทราบกันค่ะ

ลักษณะการทำงานของนักโปรแกรมเมอร์
โปรแกรมเมอร์ จะทำหน้าที่ นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเครื่องของระบบฐานข้อมูล ทดสอบระบบและส่งให้นักวิเคราะห์ระบบทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหากจุดบกพร่องและแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง
โปรแกรมเมอร์ยังต้องทำหน้าที่ รับรายละเอียดของความต้องการของผู้ใช้ระบบ (User) จากนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) จัดทำแผนภูมิ (Flowchart) ขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด และถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการเขียนโปรแกรมสำหรับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์แผนภูมิหรือแผนผังสายงาน แต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

คุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นโปรแกรมเมอร์
• มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้ารับศึกษาได้ในสถานบันการศึกษาที่เรียนทำการสอนหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์
• มีทักษะในการการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
• มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแรกมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
นักเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์สามารถเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นได้ หากมีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบและมีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ที่ดี สามารถก้าวไปยังตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงานหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกก็ได้ หรืออาจจะหาอาชีพเสริมได้ด้วยการรับสอนภาษาคอมพิวเตอร์และรับเขียนโปรแกรมและวางระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ รับเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป หรือจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ได้

ความต้องการของตลาดแรงงาน
การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ยังสามารถขยายตัวไปได้อีกมาก จำนวนโปรแกรมเมอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงยังไม่เพียงพอกับความต้องการขยายตลาดวงการไอที อาชีพนี้จึงยังมีแนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูงและให้ผลตอบแทนสูง สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถมาก ดังนั้นโปรแกรมเมอร์จึงควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในงานและพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น


นงลักษณ์ เกตุบุตร

โดยคุณ : แนะนำอาชีพ - [ 28 ม.ค. 2004 , 00:34:46 น. ]

คำแนะนำ
ดีมากเลยครับ
โดยคุณ : sai - [ 24 ส.ค. 2004 , 03:55:23 น.]


คำแนะนำ
เยี่ยมมากเลยครับ สำหรับผู้ต้องการรายละเอียดของอาชีพนี้
โดยคุณ : ==[~A•m•A•r•A~]== - [ 16 ก.ย. 2004 , 06:23:37 น.]


คำแนะนำ
ดีใจค่ะที่อาชีพนักเขียนโปรแกรมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากในยุคปัจจุบันเพราะว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความคิดในการวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง
โดยคุณ : พรพิมล พินแย้ม - ICQ : - - [ 22 ต.ค. 2004 , 23:04:08 น.]


คำแนะนำ
แล้วเรียนยังไงครับจบออกมาทำงานเกี่ยวกับพวกนี้
โดยคุณ : สุขสันต์ - [ 7 ธ.ค. 2004 , 16:36:12 น.]


คำแนะนำ
ครับอาชีพนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นที่ต้องการของแรงงานมากแต่ยังม่รู้ว่าจะเรียนยังไงและจบออกมาแล้วทำงานยังไงขอบคุณครับ
โดยคุณ : นิพล ทองอินทร์ - [ 6 ก.พ. 2005 , 00:34:32 น.]


คำแนะนำ
ดีมากเลยนะคับ พอดีหางานส่งครู หุหุ ขอบจายจิงๆคับ
โดยคุณ : ๛•€๏ไuท๎๏€•๛ - [ 8 ก.พ. 2005 , 04:32:08 น.]


คำแนะนำ
ขอเป็นภาษาอังกฤษได้หรือป่าว ครับ
โดยคุณ : ต้น - [ 23 ก.พ. 2005 , 21:15:08 น.]


คำแนะนำ
พี่นู๋เรียนแบบไหนดีค่ะถึงจะได้เป็นโปรแกรมเมอร์เรียนสายไรคณะไรเกรดเท่ารั้ยค่ะ
โดยคุณ : นู๋แน็กท์ - [ 27 มี.ค. 2005 , 05:55:43 น.]


คำแนะนำ
พี่ผมเรียนแบบไหนดีถึงจะได้เป็นโปรแกรมเมอร์เรียนสายไรคณะอะไรบอกที่เกรดเอาไหมทำเว็บเป็นเอาไหม
โดยคุณ : ham - [ 13 ส.ค. 2005 , 16:51:34 น.]


คำแนะนำ
น่าจาบอกหลายๆอย่าเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์หน่อยนะคับ ผมต้องารโปรแกรมมากคับ
โดยคุณ : Thel3aseck - [ 31 ส.ค. 2005 , 21:54:19 น.]


คำแนะนำ
อาชีพในฝันของผมคือโปรแกรมเมอร์ครับ
โดยคุณ : อาร์ต - [ 14 ก.ย. 2005 , 21:29:24 น.]


คำแนะนำ
ขอบคุณมากนะคะนำไปใช้ในการเรียนวิชาต่างๆได้คะขอบคุณจริงๆ นะคุณแนะนำอาชีพ
โดยคุณ : พริกหยวก - [ 18 ก.ย. 2005 , 05:40:08 น.]


คำแนะนำ
น่าจาบอกลายละเอียดมากกว่านี้หน่อย
เพราะว่าผมอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์มาก
น่าสนุกดีนะคับ
โดยคุณ : คนที่คุณไม่รู้ว่าใคร - [ 23 ก.ย. 2005 , 03:53:52 น.]


คำแนะนำ
เรียนที่ไหนดีถึงจะได้เป็นโปรเกรมเมอร์
โดยคุณ : กิ๊ฟ - [ 28 ก.ย. 2005 , 21:58:05 น.]


คำแนะนำ
เรียนที่ไหนดีถึงจะได้เป็นโปรเกรมเมอร์
โดยคุณ : กิ๊ฟ - [ 28 ก.ย. 2005 , 21:58:09 น.]


คำแนะนำ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ กำลังทำงานส่งครูอยู่เหมือนกัน แต่ช่วยเขียนเมลให้ด้วยได้มั๊ยครับ มันยังมีบางส่วนที่ต้องการเพิ่ม (กรุณาเขีนไว้ให้ด้วยผมจะเขียนไปถาม...ขอบคุณครับ)
โดยคุณ : ปกรณ์ - [ 26 ต.ค. 2005 , 19:14:14 น.]


คำแนะนำ
ไม่บอก
โดยคุณ : แนวคุง - ICQ : - - [ 1 พ.ย. 2005 , 16:42:42 น.]


คำแนะนำ
ไม่บอก
โดยคุณ : แนวคุง - ICQ : - - [ 1 พ.ย. 2005 , 16:43:11 น.]


คำแนะนำ
เน่าคุง
โดยคุณ : .... - [ 8 พ.ย. 2005 , 15:37:32 น.]


คำแนะนำ
ขอบคุณมากครับ เอาไปทำงานได้พอดีเลย
แต่ถ้ามีรูปประกอบด้วยจะดีมากครับ
โดยคุณ : sk128 - [ 21 ธ.ค. 2005 , 17:05:14 น.]


คำแนะนำ
ผมรู้สึกว่า เวลาของทางเว็บจะไม่ตรงกับเวลาจริงนะครับ ผมเข้ามาโพสตอน 10 โมงดันกลายเป็น 5 โมงเย็นซะอย่างงั้น
โดยคุณ : sk128 - [ 21 ธ.ค. 2005 , 17:07:58 น.]


คำแนะนำ
ผมรู้สึกว่า เวลาของทางเว็บจะไม่ตรงกับเวลาจริงนะครับ ผมเข้ามาโพสตอน 10 โมงดันกลายเป็น 5 โมงเย็นซะอย่างงั้น
โดยคุณ : sk128 - [ 21 ธ.ค. 2005 , 17:08:16 น.]


คำแนะนำ
ผมรู้สึกว่า เวลาของทางเว็บจะไม่ตรงกับเวลาจริงนะครับ ผมเข้ามาโพสตอน 10 โมงดันกลายเป็น 5 โมงเย็นซะอย่างงั้น
โดยคุณ : SK - [ 21 ธ.ค. 2005 , 17:08:54 น.]


คำแนะนำ
ndfnh
โดยคุณ : Sk - [ 21 ธ.ค. 2005 , 17:09:27 น.]


คำแนะนำ
ดีค่ะ
โดยคุณ : นู๋แนท - [ 29 ธ.ค. 2005 , 22:13:36 น.]


คำแนะนำ
ขอบคุณน่ะค่ะกำลังทำรายงานส่งครูอยู่พอดีเยยค่ะ
โดยคุณ : ใจมันรัก - ICQ : - - [ 4 ม.ค. 2006 , 03:01:26 น.]


คำแนะนำ
ขอบคุณน่ะค่ะกำลังทำรายงานส่งครูอยู่พอดีเยยค่ะ
โดยคุณ : ใจมันรัก - ICQ : - - [ 4 ม.ค. 2006 , 03:03:11 น.]


คำแนะนำ
ขอบคุณเกี่ยวกับข้อมูลนี้มากๆๆนะคะเพราะเกนจำเป็นต้องใช้มากๆๆคะ มีประโยชน์มากๆคะ
โดยคุณ : เกน - [ 18 ก.พ. 2006 , 02:54:16 น.]


คำแนะนำ
เรียนยากนะ พี่กำลังเรียนอยู่ แต่สนุกดี
โดยคุณ : ออยคุง - [ 25 ก.พ. 2006 , 21:42:17 น.]


คำแนะนำ
ขอคุณสำหรับข้อมูล ครับ
โดยคุณ : ต่อ - [ 3 มิ.ย. 2006 , 21:50:51 น.]


คำแนะนำ
อยากรู้จักโค้ดของการค้นหาข้อมูลใน access ครับ
โดยคุณ : ตต - [ 7 มิ.ย. 2006 , 18:09:03 น.]


คำแนะนำ
ขอบคุณมากครับทำรายงานส่งครูพอดีเลย
โดยคุณ : เด็กเรียน - [ 8 มิ.ย. 2006 , 01:18:10 น.]


คำแนะนำ
เรียนเกี่ยวกับสายศิลป์-คำณวนแล้วจะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้มั้ยค่ะ
โดยคุณ : fon - [ 9 มิ.ย. 2006 , 16:56:29 น.]


คำแนะนำ
อยากรู้เกี่ยวกับการศึกษาของการเป็นโปรแกรมเมอร์ตั้งแต่การจบม.3แล้วควรจะไปเรียนสายสามัญ,สายอาชีพและเมื่อจบม.6,หรือปวช 3 แล้วควรจะเรียนคณะอะไรเมื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย
โดยคุณ : fon - [ 9 มิ.ย. 2006 , 17:32:05 น.]


คำแนะนำ
อยากทราบว่าเมื่อจบม.3แล้วควรจะเรียนสายอาชีพ,สายสามัญและเมื่อจบม.6,ปวช.3แล้วควรจะไปเรียนคณะอะไรเมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยค่ะ อยากทราบจริงๆค่ะช่วยตอบด้วยนะค่ะ
โดยคุณ : fon - [ 9 มิ.ย. 2006 , 21:42:33 น.]


คำแนะนำ
อยากถามว่าเงินเดือนของอาชีพโปรเเกรมเมอร์
โดยคุณ : นัส - [ 21 มิ.ย. 2006 , 19:02:51 น.]


คำแนะนำ
ขอบคุณมากครับพี่ ผมกำลังต้องการมากเลย
โดยคุณ : soya - [ 6 ก.ย. 2006 , 01:59:43 น.]


คำแนะนำ
ดีมาก ครับ ขอบคุณมากครับพี่
โดยคุณ : m - [ 11 ก.ย. 2006 , 16:17:39 น.]


คำแนะนำ
เอ่อ ถ้าใคร่อยากเรียนเกี่ยวกับสาขานี้โดยตรงผมขอแนะนำครับ ซี่งเป็นสาขาที่ผมเรียนอยู่ คือ วิศวะกรรมซอฟต์แวร์ น่ะครับ เป็นคณะใหม่น่ะครับ แต่ก็ถือว่าน่าจะตรงกับอาชีพนี้โดยตรง เปิดไม่กี่แห่งนะครับตอนนี้ เท่าที่รู้ก็มี จุฬาฯ ม.อ.น่ะครับ
หวังว่า จะมีคนมาเรียนกัน เยอะๆนะครับ
โดยคุณ : โปรแกรมเมอร์ในอนาคตครับ - [ 12 ต.ค. 2006 , 05:35:20 น.]


คำแนะนำ
ดีมาก...ชอบด้วย
โดยคุณ : ................55 - ICQ : สาวสวย - [ 31 ต.ค. 2006 , 17:58:19 น.]


คำแนะนำ
ความรู้เป็นประโยชน์มากครับถ้าอยากคุยกับผมส่งเมลล์มาหาได้นะครับที
supakorn_ta@hotmail.com
โดยคุณ : ต้าเชียงใหม่ - [ 14 พ.ย. 2006 , 16:36:58 น.]


คำแนะนำ
อยากให้มีเนื้อหาการเขียนโปรแกรมเมอร์มากกว่านี้เพราะจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่ก็ดีแล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะ
โดยคุณ : หญิงที่อยากเรียนรู้ - [ 14 ธ.ค. 2006 , 16:18:43 น.]


คำแนะนำ
คะไพ
โดยคุณ : ถกเดก - ICQ : พไพ - [ 6 ม.ค. 2007 , 20:33:30 น.]


คำแนะนำ
อนาคตก็อยากเป็ฯโปรแกรมเมอร์เหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง เรียนสายไหน.........
โดยคุณ : บิว - [ 2 ก.พ. 2007 , 21:28:53 น.]


คำแนะนำ
ใครเป็นโปรแกรมเมอร์
โดยคุณ : โอม - [ 1 มี.ค. 2007 , 22:26:47 น.]


คำแนะนำ
ใครเป็นโปรแกรมเมอร์
โดยคุณ : โอม - [ 1 มี.ค. 2007 , 22:27:56 น.]


คำแนะนำ
Thank You
โดยคุณ : zazy - [ 5 มี.ค. 2007 , 05:14:13 น.]


คำแนะนำ
ก้อดี !!!!
โดยคุณ : รักจัง - [ 29 พ.ค. 2007 , 18:57:54 น.]


คำแนะนำ
อ่านออกเขียนได้ก็เป็นได้แล้วครับ

ที่เรียนก็กองขยะแถว ๆ บ้าน(ถามมาได้ไปเรียนไหน)

เกรดเฉลี่ยก็ไปซื้อเอามีขาย(ถามเหมือนเรียนอยู่แค่ ป.2 พูดอย่างกับ ถ้ามีคนบอกว่าต้องเรียนให้ได้ 4.00 ถึงจะเป็นได้ พวกคุณก็จะเรียนได้กัน)


ปล. ช่วยตอบคำถามโง่ ๆโดยคุณ : aon - [ 1 มิ.ย. 2007 , 08:29:08 น.]


คำแนะนำ
สุดยอดเลยครับ
โดยคุณ : หวันบะหยอ - [ 19 มิ.ย. 2007 , 21:45:40 น.]


คำแนะนำ
ดีมาก
โดยคุณ : อรุณ อยู่นุ้ย - ICQ : ดีมาก - [ 27 ส.ค. 2007 , 17:27:53 น.]


คำแนะนำ
ขอบคุณคร้า ต้องหาข้อมูลทำรายงานอยู่พอดีเลย >[]<
โดยคุณ : เดกดี - [ 4 ก.ย. 2007 , 04:52:02 น.]


คำแนะนำ
แล้ว งาน แบบ นี้ ได้ เงิน เดอน สตาด แรก ได้ กี่ บาท คราบ

โดยคุณ : เด็กคอม - [ 21 ก.ย. 2007 , 02:16:54 น.]


คำแนะนำ
อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ คิดดีแล้วหรือ
โดยคุณ : สมพงษ์ - [ 23 ก.ย. 2007 , 23:11:33 น.]


คำแนะนำ
อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ให้น้องเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆแต่ในห้องเรียนไม่พอ น้องต้องหาหนังสือมาอ่านเพิ่มความรู้ น้องจะได้มีความสามารถมากกว่าเพื่อน พี่กำลังเรียนอยู่ชอบมากสนุกดี อยากให้น้องมาเรียนกัน แต่ต้องขยันนะ
โดยคุณ : mrcha - [ 3 ต.ค. 2007 , 10:24:39 น.]


คำแนะนำ
อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ให้น้องเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆแต่ในห้องเรียนไม่พอ น้องต้องหาหนังสือมาอ่านเพิ่มความรู้ น้องจะได้มีความสามารถมากกว่าเพื่อน พี่กำลังเรียนอยู่ชอบมากสนุกดี อยากให้น้องมาเรียนกัน แต่ต้องขยันนะ
โดยคุณ : mrcha - [ 3 ต.ค. 2007 , 10:27:52 น.]


คำแนะนำ
อยากเปงโปรแกรมเมอร์จังเยยอ่ะ
ชอบคอม หนุกดี
โดยคุณ : ice - [ 1 พ.ย. 2007 , 17:59:06 น.]


คำแนะนำ
ดีอย่างมากเลยคับ
เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทุกคนตะหันมาประกอบอาชีพนี้.....จบข่าวสั้น....
โดยคุณ : ชายนิรนาม - [ 2 พ.ย. 2007 , 14:23:10 น.]


คำแนะนำ
ต้องชอบนะถึงจะเป็นได้ ไม่ใช่แค่อยากเป็น
โดยคุณ : อย่ารู้เลย - [ 3 พ.ย. 2007 , 07:09:25 น.]


คำแนะนำ
ต้องชอบนะถึงจะเป็นได้ ไม่ใช่แค่อยากเป็น
โดยคุณ : อย่ารู้เลย - [ 3 พ.ย. 2007 , 07:09:37 น.]


คำแนะนำ
คำถามเท่าที่ผมตอบได้น่ะคัรบ
จริงๆแล้ว อาชีพโปรแกรมเมอร์ สามารถเข้าเรียนได้หลายสาย
เท่าที่รู้น่ะครับ จบจากสาย วิทย์-คณิต สามารถเลือกเรียนสาขา IT(เทคโนโลยีสารสนเทศ),สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาBIT
(สารสนเทศทางธุรกิจ)
หรือจากสายอาชีพ สามารถเข้าเรียนสาขา BIT(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)ได้น่ะครับ

เรื่องของเงินเดือนนี่คงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น แล้วแต่โครงสร้างองค์กร หรือจากภาษาที่เราใช้เขียนโปรแกรม ครับ เช่น Java กับ .Netและก็ความสามารถของเราคัรบ
สิ่งสำคัญคือทำงานเป็นทีมคัรบ
โดยคุณ : shrewd - [ 10 พ.ย. 2007 , 04:05:57 น.]


คำแนะนำ
เรียนสนุกดี ยากนะ แต่ก้ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเข้าใจ ต้องฝึกเขียนโปรแกรมบ่อยๆ ถ้าไม่ฝึกก้ไม่เก่งหรอก
โดยคุณ : utcc comscience #24 - [ 18 ม.ค. 2008 , 05:46:21 น.]


คำแนะนำ
พอดีทำรายงานเรื่องนี้อ่ะ
ขอบคุนน่ะ
โดยคุณ : หยา - [ 20 ก.พ. 2008 , 02:37:38 น.]


คำแนะนำ
กำลังจบ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ก็มีการสอน เขียนโปรแกรม มีโปรแกรมกราฟิก ต่าง ๆ น่าจะทำงานพวกโปรเมอร์ได้ป่าวคับ
โดยคุณ : จักรพันธ์ แสงตา - ICQ : น้องตั้ม - [ 2 มี.ค. 2008 , 00:31:08 น.]


คำแนะนำ
ไม่มีไรพิมเล่นๆ
โดยคุณ : คนหล่อ - [ 21 พ.ค. 2008 , 22:40:06 น.]


คำแนะนำ
มึนตึบ
โดยคุณ : 1+1=0 - [ 24 มิ.ย. 2008 , 22:26:36 น.]


คำแนะนำ
ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
โดยคุณ : เสาวรัตน์ - ICQ : น้องฟ้า - [ 30 มิ.ย. 2008 , 23:27:17 น.]


คำแนะนำ
ดีมากเลย ครับ
โดยคุณ : L - [ 21 ก.ค. 2008 , 23:58:46 น.]


คำแนะนำที่ 69
เทาวสวนยวนรสรื่อ้ะเร้สนยวยบง
โดยคุณ : นามั - ICQ : 6416546464643 - [ 26 ส.ค. 2008 , 16:16:46 น.]


คำแนะนำที่ 70
แล้วต้องเรียนสายอะไร ต้องเก่งภาษาอังกฤษหรือเปล่า
โดยคุณ : J - [ 31 ส.ค. 2008 , 03:41:48 น.]


คำแนะนำที่ 71
ขอบใจมากคับ มีรายงานเขียนส่งครูละคับ
โดยคุณ : SnowBeaer - [ 5 พ.ย. 2008 , 03:09:39 น.]


คำแนะนำที่ 72
ดหกเ
โดยคุณ : - ICQ : ด - [ 14 ม.ค. 2009 , 18:47:44 น.]


คำแนะนำที่ 73
ลองดูแล้วจะรู้ อิอิอิอิอิ ตายแน่แก อิอิอิอิอิ หุหุหุหุหุ ไม่ง่ายนะจ๊ะ
โดยคุณ : programmer ของจริง - [ 5 มี.ค. 2009 , 05:35:15 น.]


คำแนะนำที่ 74
ผมรักคอมพิวเตอร์ครับ
โดยคุณ : nakza054 - [ 26 เม.ย. 2009 , 17:36:28 น.]


คำแนะนำที่ 75
คอมง่ายดีหรือเปล่า
โดยคุณ : คนรักคอม - [ 15 พ.ค. 2009 , 20:42:01 น.]


คำแนะนำที่ 76
อยากจะรู้ว่าท้าจะเปงช่างซ่อมคอมอ่าทามไงคะ
โดยคุณ : เด็กไม่รู้อาชีพ(ป.5) - [ 23 พ.ค. 2009 , 03:20:36 น.]


คำแนะนำที่ 77
ต้องจบจากสาย วิทย์-คณิต อย่างเดียวเหรอคะ?
โดยคุณ : เด็กตระกูลนารา - [ 27 พ.ค. 2009 , 02:05:45 น.]


คำแนะนำที่ 78
ขอบคุณมากสำหรํบข้อมูลรายงาน
โดยคุณ : The Chen - [ 11 มิ.ย. 2009 , 02:16:54 น.]


คำแนะนำที่ 79
น่าเรียนนะครับ เพราะมีรายได้ชั่วโมงละ200000 เชียวนะครับ
โดยคุณ : ทูรักหยก - ICQ : 1234 - [ 12 มิ.ย. 2009 , 04:54:42 น.]


คำแนะนำที่ 80
ขอบคุณมากครับ ^,^
โดยคุณ : EArn - [ 3 ก.ค. 2009 , 04:57:34 น.]


คำแนะนำที่ 81
Good Good
โดยคุณ : AT - [ 9 ก.ค. 2009 , 17:07:37 น.]


คำแนะนำที่ 82
กากอาชีพนี้กาก
โดยคุณ : เเบ้ง - ICQ : dddd - [ 21 ก.ค. 2009 , 19:05:47 น.]


คำแนะนำที่ 83
อาชีพนี้เยียมมากผมว่าน่าจะหาเนื่อหามามากกว่านี้นะอับ อิอิอิ
โดยคุณ : ponzana - [ 27 ก.ค. 2009 , 04:00:41 น.]


คำแนะนำที่ 84
เออ รายได้เท่าไรหรอครับ แฮะๆ
โดยคุณ : // รักเนย \\ - [ 7 ส.ค. 2009 , 04:09:31 น.]


คำแนะนำที่ 85
อยากเป็นจัง
โดยคุณ : Kurt11120 - [ 14 พ.ย. 2009 , 22:07:59 น.]


คำแนะนำที่ 86
อยากเป็นจัง
โดยคุณ : Kurt11120 - [ 14 พ.ย. 2009 , 22:08:21 น.]


คำแนะนำที่ 87
อาชีพนี้
มี บำเน๊ด บำนานไหม อ่าค่ะ

อยากรุ้จักเลย
ถ้าพ่อแม่ป่วย เบิกได้ไหม
โดยคุณ : AekyJob - [ 15 พ.ย. 2009 , 17:08:34 น.]


คำแนะนำที่ 88
อยากรู่ว่า ต้องเรียน สายไหน

เข้าคณะอะไร

ถึงจามาเป็นโปรแกรมเมอร์
โดยคุณ : Am-Wit - ICQ : 1234 - [ 17 ธ.ค. 2009 , 00:08:19 น.]


คำแนะนำที่ 89
เดรสสืดดเสาใดนป
โดยคุณ : เดแ - ICQ : กยัแ - [ 1 ม.ค. 2010 , 22:05:10 น.]


คำแนะนำที่ 90
ดีมากครับ(ไม่หลวม)
โดยคุณ : mawin - ICQ : 02052540 - [ 25 ม.ค. 2010 , 23:46:41 น.]


คำแนะนำที่ 91
เวบนี้ดีสุดยอด
โดยคุณ : 10102013 - ICQ : 123456 - [ 25 ม.ค. 2010 , 23:55:03 น.]


คำแนะนำที่ 92
ข้อดีของอาชีพโปรแกรมเมอร์
1.ได้เป็นผู้ผลิตซอฟแวร์
2.ได้เป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านต่างๆ
3.ได้ช่วยนำความสะดวกด้านเทคโนโลยีมาสู่สังคม
ข้อเสียของอาชีพโปรแกรมเมอร์
1.เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับสารเคมีจึงอาจเป็นอันตรายได้
2.เป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อการลงทุน
3.เป็นอาชีพที่ต้นทุนสูง
4.เป็นอาชีพที่ต้องมีความเชี่ยวชาญสูง
โดยคุณ : หฟกดฟก - ICQ : ฟหกด - [ 3 ก.พ. 2010 , 00:10:31 น.]


คำแนะนำที่ 93
ขอบคุณมากครับ
โดยคุณ : คนบางคน - [ 8 ก.พ. 2010 , 21:09:10 น.]


คำแนะนำที่ 94
ขอบคุณมากครับ

ขอคำแนะนำอีกนะครับ

.....
โดยคุณ : soindy - ICQ : 001 - [ 15 ก.พ. 2010 , 00:31:47 น.]


คำแนะนำที่ 95
ขอบคุณนะคับ
โดยคุณ : มิก - ICQ : ............ - [ 19 ก.พ. 2010 , 05:23:26 น.]


คำแนะนำที่ 96
ผม เรียน สาย อาชีพ ง่ะ ครับ ปวช.-ปวส.

ถ้า เรียน เกด ได้ 2.5-3.5 โอกาส เข้า ทำ งาน ได้ มี มาก น้อย แค่ ไหน ง่ะ ครับ
ช่วย บอก ด้วย นะ ครับ
เพราะ ผม อยาก เปง มาก
อยาก สึก ษา ไว้ ง่ะ
โดยคุณ : บาส - [ 31 มี.ค. 2010 , 06:07:39 น.]


คำแนะนำที่ 97
อาชีพนี้อยากเป็นมากคะ
แต่คงม่ายมีโอกาสเพราะเนย กะ แจม เอง
ก้อยังเรียนนม่ายจบ อีกอย่างเรียนม่ายเก่ง
แต่ก้อขอขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ

... อิอิ ชิมิชิมิ จิมิจิมิ
โดยคุณ : เนย กะ แจมค่ะ - ICQ : - - [ 14 เม.ย. 2010 , 16:06:02 น.]


ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....