Ad banner

Stellar Transformation การผันแปรของดวงดาว ภาค 5 ตอนที่ 6(58)

Xing Chen Bian [星辰变] ในกาแลกซี่แห่งหนึ่งมีเด็กคนนึงที่ไม่สามารถฝึกกำลังภายในได้ Stellar Transformation แต่ว่าเพื่อที่อยากจะได้การยอมรับจากพ่อ เขาได้เลือกการฝึกกำลังภายนอกที่เป็นเส้นทางการฝึกตนที่ยากและเจ็บปวดยิ่งกว่า หลายปีผ่านไปหลังจากการฝึกกำลังภายนอกที่ยาวนานทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้น

 

Stellar Transformation การผันแปรของดวงดาว ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Stellar Transformation 2 การผันแปรของดวงดาว ภาค 2 ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Stellar Transformation 3 การผันแปรของดวงดาว ภาค 3 ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Stellar Transformation 4 การผันแปรของดวงดาว ภาค 4 ตอนที่ 1-16 ซับไทย

Stellar Transformation 5 การผันแปรของดวงดาว ภาค 5 ตอนที่ 1 – 6 ซับไทย

 

You Might Be Interested In

ข้ามไปยังทูลบาร์