โปรแกรมบริหารร้านเน็ต/เกมส์
App lock
2POTOCafe
PC Lock screen
Kill-Popup
Sign out of Passport sites
Home

    มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่น NetcostRT 3.92  |  ราคา  |  ดาว์นโหลด NETCOSTRT  |  E-mail Support  |  ถามมา-ตอบไป  
 
2Poto SEARCH  


Poto
ICQ:73901333


ลงชื่อสำหรับผู้ที่ ดาว์นโหลดโปรแกรมไปใช้เพื่อจะได้รับข่าวสารการปรับปรุงโปรแกรม


รายชื่อผู้ลงสมุดเยี่ยม


แผนที่สถานที่ตั้ง
2POTO.COM

 

โปรแกรมคิดค่าชั่วโมงเน็ต 3.92 (1/10/2551)


คลิปแนะนำการใช้งานทั่วไปเกี่ยวกับ โปรแกรมร้านเน็ต

แนะนำการใช้งาน Netcost รุ่น Remote Control

มีอะใหม่ในเวอร์ชั่นนี้ !!! ในตัว Server

ผู้ใช้ sa รหัสผ่าน sa ครับ Netcost เป็นซอฟต์แวร์ ที่ใช้สำหรับ ร้านค้า ที่ให้บริการ อินเทอร์เน็ตชุมชน หรือ ให้บริการสาธารณะ เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุม บริหาร สมาชิก สำหรับ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ โดยหลักการทำงานจะ มุ่งเน้นควบคุมการทำงานจากเครื่องแม่เป็นหลักในลักษณะ Server/Client โดยจะแบ่งการทำงานเป็น 2 ฝั่ง คือในฝั่งของ Sever (Netcost) เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ส่งคำสั่งควบคุม ไปยังอีกฝั่งที่เป็น Client(Netclient) ซึ่งจะมีหน้าที่รับคำสั่ง เช่น เมื่อเริ่มจับเวลา โดยกดปุ่ม Start (ในฝั่ง Server ) โปรแกรมจะทำการส่งคำสั่งไปให้เครื่องลูก เพื่อปลดล็อคหน้าจอ ให้ลูกค้าสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่อง Client (Netclinet) นั้นได้ และจะเริ่มจับเวลาการใช้งาน และเมื่อลูกค้าเลิกใช้งาน ก็กดปุ่มคิดเงิน ในฝั่ง Server (Netcost)เพื่อคิดค่าบริการจากนั้น โปรแกรมจะทำการส่งคำสั่งไปยังโปรแกรมในฝั่ง Client(Netclinet) เพื่อให้ทำการล็อคหน้าจออีกครั้ง ลักษณะการทำงานของโปรแกรม คิดค่าชั่วโมงเน็ต นี้จะมีโปรแกรม อยู่ 2 ตัว โดย Netcost จะติดตั้งไว้ที่เครื่องแม่ เพื่อเอาไว้ควบคุมการเข้าใช้งานของลูกค้า โดยที่เครื่องลูกค้า จะต้องลงโปรแกรมที่ชื่อ Netclient ซึ่งเราสามารถลงโปรแกรม Netclient ได้ทุกเครื่องในระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตคาเฟ่
 • โปรแกรมช่วยอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้าง
  • ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าเวลานี้มีเครื่องที่ใช้งานอยู่กี่เครื่องแต่ละเครื่องใช้บริการไปกี่นาทีแล้ว และเหลือเวลากี่นาทีที่จะหมดเวลา ซึ่งจะทำให้เราสามารถ ตอบคำถามลูกค้าที่มารอใช้บริการในกรณีที่เครื่องเต็ม
  • สามารถกำหนดให้โปรแกรม ส่งข้อความเตือนไปยังเครื่องลูกค้า ก่อนหมดเวลาได้อัตโนมัติ เช่น ก่อนหมดเวลา 5 นาทีให้ส่งข้อความเตือนได้
  • ควบคุมการเข้าใช้เครื่องของลูกค้าได้อย่างทันใจ โดยเมื่อกดปุ่ม เริ่มจับเวลาก็จะทำการปลดล็อค เพื่อให้ลูกค้าใช้เครื่อง เมื่อเลิกใช้งาน ก็คิดเงินเสร็จ ก็จะทำการล็อคหน้าจอเครื่องลูกค้าทันที
 • ความสามารถทั่วไป Netcost Time
  • Windows 95 / Windows 98 / Windows ME / Windows XP
  • เครื่อง Server สามารถส่งข้อความไปที่เครื่อง Client ได้ (Send Message)
  • เครื่อง Server สามารถกำหนดให้ ส่งข้อความเตือนไปยังลูกค้าก่อนหมดเวลา โดยอัตโนมัติได้
  • เครื่อง Server สามารถสั่ง ล็อคเมาส์และคีย์บอร์ด เครื่อง Client ได้
  • เครื่อง Server สามารถสั่ง Restart เครื่อง Client ได้ (Remote Restart )
  • เครื่อง Server สามารถสั่ง Reboot เครื่อง Client ได้ (Remote Reboot)
  • เครื่อง Server สามารสั่ง Shutdown เครื่อง Client ได้ (Remote Shutdown)
  • มีระบบการเตือน Cashier เมื่อลูกค้าประเภทกำหนดระยะเวลาการเล่น
  • สามารถตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนย้อนหลังจาก เมนูประวัติการใช้งานของโปรแกรม
 • Monitoring - ดูสถานะการใช้งานของลูกค้า
  • สามารถเข้าไปดูได้ว่าตอนนี้ ลูกค้าเปิดใช้โปรแกรมอะไรมั่ง
  • สามารถสั่ง ชัทดาว์น ได้ทันที หรือสั่งปิดโปรแกรมไดโปรแกรมหนึงในเครื่องลูกค้าได้
  • สามารถส่งข้อความพูดคุยกับลูกค้าได้
 • การคิดเงิน - คิดเงินแบบตามเวลาจริง หรือปรับเศษได้
  • สามารถกำหนดเวลาขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องเช่าใช้เครื่องได้ เช่นกำหนดเวลาขั้นต่ำ 30 นาที คิด 10 บาท
  • สามารถกำหนดอัตราค่าบริการตามช่วงเวลาได้ โดยกำหนดได้ 4 กะ
  • การคิดเงิน สามารถกำหนดได้ 2 ประเภทคือ สมาชิก และไม่ใช่สมาชิก นอกจากนี้ ยังแบ่ง ราคาตามประเภทการให้บริการ คือ เกมส์ และเน็ต
  • สนับสนุนระบบโปรโมชั่น เช่นเล่นครบ 120 นาที คิด 100 นาที เป็นต้น
  • สามารถกำหนดเสียงเตือนเมื่อครบกำหนดเวลาการเช่าใช้เครื่องได้เอง
  • สนับสนุนระบบสะสมเวลาการมาใช้บริการของลูก เพื่อใช้เป็นส่วนลด เช่น เล่นครบ 10 ชั่วโมง ได้เล่นฟรี 1 ชั่วโมง
  • ล็อคหน้าจอเอง เมื่อสั่งคิดเงินเรียบร้อย
  • สามารถเก็บบันทึกข้อมูลของลูกค้าประเภทสมาชิกได้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติการใช้บริการได้
  • รองการขายสินค้า ภายในร้าน (ลูกค้าที่ซื้อไม่ได้เป็นลูกค้าภายเล่นเน็ต/เกมส์)
  • รองรับการจ่ายเงินก่อนเล่น โดยเราสามารถบันทึกจำนวนเงินเข้าไป และโปรแกรมจะทำการคำนวณให้เป็นเวลา และทำการกำหนดระยะเวลาการเล่นให้อัตโนมัติ
  • ปรับปรุงระบบสมาชิก ให้มีการทำงานสะดวกและสามารถกำหนดนโยบายการเล่นสะสม หรือ ให้ชั่วโมงฟรี ได้
  • มีระบบรายงานที่จะแสดง เวลาสะสมต่อวันของเครื่องทั่งหมด หรือเฉพาะเครื่องได้ซึ่งจะทำให้เราทราบว่าแต่ละวันมีคนเข้ามาใช้บริการทั้งหมดกี่นาที
  • มีระบบรายงานที่จะแสดงให้เราทราบว่าแต่ละวันเราให้ส่วนลด ต่อลูกค้าไปทั้งหมดกี่บาท
  • มีระบบรายงานที่จะแสดงให้เราทราบว่าแต่ละวันมีลูกค้าเขามาใช้บริการ กี่คน ในแต่ละเครื่อง ในแต่ละวัน ในแต่ละเดือน
  • มีระบบงานที่จะแสดงถึงรายรับในแต่ละวัน และเดือน โดยแบ่งกลุมเป็นรายเครื่อง ทำให้เราทราบว่าเครื่องไหนที่ลูกค้านิยมเขาไปเล่น ซึ่งเป็นจะทำให้เราวิเคราะห์ต่อไปได้ว่าเครื่องที่ไม่มีเวลาสะสมการเล่นน้อยมีเครื่องไหน ซึ่งเหมาะกับเจ้าของร้านที่ไม่ได้ดูแลร้านเอง
  • มีะระบบส่งเวลา ไปยังเครื่องลูกข่ายทำให้ไม่ต้องห่วงเรื่อง เวลาระหว่างเครื่องแม่และเครื่องลูกไม่ตรงกัน
  • ปรับปรุงระบบ การล็อคหน้าจอเครื่องลูกค้าให้แม่นยำยิ่งขึ้น เพราะได้เพิ่มระบบ ล็อคเป็น 2 ขั้น โดยถ้าเครื่องแม่ไม่สามารถส่งคำสั่งล็อคได้ เครื่องลูกจะทำการล็อคเองอัตโนมัติ
  • รองรับระบบโปรโมชั่น เช่น เล่น 4 ชม คิด 3 ชั่วโมง


NetClient รุ่น Remote Control v. 4.00

 • Security - ควบคุมการเข้าใช้งานของลูกค้า
  ถ้าคุณคนหนึ่งที่ต้องมารับหน้าที่ ดูแลร้านเน็ต และต้องการให้ระบบพีซี ภายในร้านมีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการกำหนดให้ผู้เข้ามาใช้บริการใช้งานอย่างเหมาะสม ไม่ใช่แต่ว่า ใครอยากจะติดตั้งโปรแกรมอะไรก็นำมาติดตั้งทั้งๆที่ไม่น่าจะเป็นโปรแกรมที่จะทำประโยชน์ให้กับร้านเน็ต หรือใครอยากจะเล่นเกมส์ก็นำแอบมาติดตั้ง(เป็นที่มาของการนำจับลิขสิทธเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเพราะนำโปรแกรมระเมิดลิขสิทธมาติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาติ) ซึ่งทำให้ผู้ดูแลร้านอ่อนอกอ่อนใจไม่น้อย หรือบรรดาผู้เข้ามาใช้บริการภายในร้านเน็ตที่ชอบลองผิดลองถูก ปรับตรงนั้น แต่งตรงนี้ ตามแต่ใจชอบจนบางครั้งทำให้การทำงานบางส่วนไม่ปกติมีการทำงานผิดพลาด หรือบางอย่างขาดหายไป ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งผู้พัฒนาโปรแกรมเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงได้ทำการพัฒนาโปรแกรม นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการเข้าใช้งานใน windows หรือ ไดเร็คทรอรี เพื่อให้เราลดความยุ่งยากในการดูแลและซ่อมบำรุง โปรแกรม Netclient จัดได้ว่าเป็นโปรแกรมที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็น Security Utility เพราะมีคุณสมบัติที่สามารถยกเลิกการทำงาน ของวินโดว์ได้มากกว่า 50 งาน ภายใต้วินโดว์ 9X พร้อมทั้งสามารถป้องกันการใช้งานโปรแกรมด้วยรหัสผ่าน
  มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่นนี้
  ในเวอร์ชั่นใหม่นี้ได้เพิ่ม ออปชั่น การเข้าใช้งาน MY Computer My Document หรือ การเข้า ไดร์ฟ C: หรือ D: ว่าต้องการให้ลูกค้าเปิดเข้าไปเล่นได้หรือป่าว ถ้า ไม่ ก็หมายถึง ว่าลูกค้าของเราก็คงไม่มีโอกาสเข้าไปท่องในไดเร็คทรอรีของเครื่องเราแล้วละๆ
  • เราสามารถกำหนดให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นสามารถใช้โปรแกรมเฉพาะที่เรากำหนดเท่านั้น
  • จะมีหน้าต่าง ล็อคอิน เพื่อใช้ในการปลดล็อคในกรณีที่เกิดปัญหากับเครื่องแม่ได้เอง และมีคำสั่งล็อคหน้าจอที่ Client
  • มีรหัสผ่าน 2 ประเภทเพื่อ ล็อคอินเข้าใช้งานเครื่องลูกเพื่อเข้าไปกำหนดสิทธิการใช้งานของเครื่องลูกค้า
  • สามารถ ล็อค เกมส์ ได้อย่างสนิทใจ ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ว่าจะไม่สามารถล็อคเกมส์ เนื่องจาก ผู้พัฒนาได้ ทดสอบกับเกมส์ start craft และ Red Alert 2 12/07/2546 (XP)
  • รองรับ Screen Saver และ ระบบประหยัดพลังงาน เดิมของเครื่องได้ตามปกติ
  • ยกเลิกการใช้ปุ่ม Control-Alt-Delete
  • ซ่อน Control Panel
  • ซ่อน ไดร์ว A: ถึง Z: ได้
  • ห้ามใช้ Registry Editing
  • Disable Display Properties
  • Disable Desttop Properties
  • ซ่อน Network NeigborHood
  • ซ่อน Documents Menu
  • ซ่อน Find Dialog
  • ซ่อน Run Dialog
  • ซ่อน Taskbar Options
  • มีระบบ จัดการกับการใช้งาน Internet EXplorer
 • Reporting - รายงาน
  • รายงาน on:
   รายงานแสดงรายรับประจำวัน
   รายงานแสดงสรายรับประจำเดือน
   รายงานแสดงสรายรับการขายสินค้าภายในร้านในแต่ละวัน
   รายงานแสดงค่าใช้จ่ายประจำวัน
                  ประวัติการพัฒนาโปรแกรม คลิกๆๆ เข้าไปอ่านกันได้เลยนะ

 

  APRIL 30, 2001 SEARCH  

More News
 
ถาม บ่อยๆ ตอบไป
 
- 00299- ผมว่า พวกร้านเน็ต-ร้านเกมส์ มารวมตัวกัน ดีไหม ? @@ - สร้างกระแส สร้างสมาคม [ 10 ต.ค. 2544 ]
- 00296- แบ่งหน้าที่กันทำ ในสมาชิก #คนทำงานร้านเน็ต - Poto [ 8 ต.ค. 2544 ]
•  กำลังจะทำร้านเน็ตใครมีวิธีจูงใจลูกค้าและลูกเล่นที่ควรแนะนำลูกค้าบ้างคะ
 
 


Download โปรแกรม Visual Basic 6.0 Runtime Module SP5 ได้ที่นี่เลย >> จำเป็นอย่างมากนะคับ <
10 PC License
4500 B.
15 PC License
6700 B
20 PC License
9000 B.
30 PC License
12500 B.
40 PC License
16000 B.
50 PC License
20000 B.

หมายเหตุ เครื่องละ 450 บาท

ถ้าคุณต้องการสั่งซื้อ และ สั่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร คุณสามารถเข้าไปกรอก แบบฟอร์มการสั่งซื้อได้ที่
แบบฟอร์มการสั่งซื้อ
หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร :หรือ 01 9136019 ,09 7707487 ครับ
การจ่ายเงิน สามารถทำได้โดย โอนเข้าบัญชีธนาคาร
      •  1. ชื่อบัญชีคุณ อำนาจ เวียงคำ
       •  ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนลำลูกกา คลอง 2
       •  เลขที่ 071-0-49240-6

      •  2. ชื่อบัญชีคุณ อำนาจ เวียงคำ
       •  ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยดินแดง
       •  เลขที่ 703-2-32799-5
เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วก็เมล์มาบอก รายละเอียดว่า ชื่อคนสนับสนุน ชื่อร้าน , พร้อมสถานทีตั้งด้วยครับ และอย่าลืม สะแกนใบโอนเงินแนบมาด้วยนะครับ หลังจากนั้นช่วงเย็นไม่เกิน 5 โมง ผมจะจัดส่งโปรแกรมผ่านทางเมล์ไปให้นะครับ อย่าถือว่าเป็นการซื้อขายอะไรเลยนะครับ ก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนคนพัฒนาโปรแกรมนะครับ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาโปรแกรมเวอร์ชั่น ใหม่ ๆออกมาให้ใช้กัน นะครับ
       • สถานที่ตั้ง 78/423 บ้านฟ้าปิยรมย์ เพส6 (พฤกษ์วนา) หมู่ที่ 6 ถ.ลำลูกกา (คลอง 6 ) อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

 โปรแกรมคิดค่าชั่วโมงเน็ต V 3.92 for Remote control 1/10/2551

ดาว์นโหลด คู่มือการใช้งาน Netcost For Server
ดาว์นโหลด คู่มือการใช้งาน NetClient

Netcost รุ่น Remote control :25/04/2547
ดาว์นโหลด NetcostRT

System Requirements :
Windows 95 ,Windows 98 ,Windows XP,Windows 2000 ,ME
Note :
สามารถติดต่อกับผู้ที่พัฒนาโปรแกรมนี้ได้ที่ info@2poto.com ครับผม .....

NetCost ทำอะไรได้บ้าง
 สามารถรองรองในกรณีที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินก่อนเล่น และต่อเวลา(ระบบคูปอง)
 แสดงสถานะและเตือนให้ทราบเมื่อถึงเวลาที่ลูกค้าต้องการเลิกใช้งาน
 เพิ่มช่องเก็บข้อมูลในกรณีที่ลูกค้าได้รับโบนัสสะสมเวลาเพื่อใช้ในครั้งต่อไป
 จอแสดงสถานการใช้งานของลูกค้า
  รองรับการใช้เช่าเครื่องไม่จำกัดรายการ ไม่ว่าจะเป็น การเล่นเกมส์ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเองได้
  รองรับระบบสมาชิก
  รองรับระบบโปรโมชั่น เช่น เล่น 4 ชม คิด 3 ชั่วโมง
  เก็บประวัติการใช้บริการของลูกค้าได้
  สรุปรายรับ ประจำเครื่อง/ประจำวัน
  จับเวลาการทำงาน คำนวนค่าใช้จ่าย
  สามารถเพิ่มรายการค่าบริการอื่น ขณะเช่าใช้เครื่องของลูกค้า

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
  แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับร้านเน็ต
  แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับร้านเน็ต

Community
     กระดานข่าวแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร้านเน็ต

go to 2Poto.com
  วิถีชิวิต
คนรุ่นอินเทอร์เน็ต
 
ชุมชนในเครื่อเดียวกัน:
#ชุมชนคนไซเบอร์
#ฝากซื้อ-ฝากขาย
#หนองคายออนไลน์
#เพื่อนทำงาน
#คนทำงานร้านเน็ต
#ประชาสัมพันธุ์เว็บ


Special Sevice:
ส่งเมล์ยถึงเพื่อน
ส่งเพจถึงกัน
ส่งการ์ดกันดีกว่า

  ฉPeople Option & Thai Opinion. All rights reserved.

มามะมาเป็นเพื่อนกัน

Poto webmaster@2poto.com       รักโพโต้ ใช้โพโต้ อย่าลืม เพื่อนโพโต้นะ จ้ะ
001

เว็บเพจนี้ออกแบบให้เข้ากับกรุณาปรับแต่งดังนี้ครับ
Set Display : 800 x 600 pixels & High Color (16 bits), View Text : Medium, Fontface : MS Sans Serif.

Any comments,Please send to webmaster@2poto.com