:: บ้านเกมส์ เล่นเกม - เกม เกมส์ผ่าตัด เกมส์ผ่าท้อง มาผ่าตัดท้อง - 2poto.com ::
JV color JV color JV color
Saturday, 28 February 2015

 

Friends

Photos

Videos

Events

Groups

คิดแบบไหน

คิดแบบ ET

 

Home

มาผ่าตัดช่องท้อง ช่วยเจ้ากระต่ายน้อยกัน

เกมส์ผ่าท้อง มาผ่าตัดท้อง ช่วยเจ้ากระต่ายน้อยกัน วิธีการเล่น คลิกที่กระต่ายน้อยเพื่อลงมือผ่าตัด คลิกที่สายไฟ เพื่อกระตุ้นหัวใจ คลิกที่โกนหนวด โกนขนท้องกระต่าย คลิกมีดผ่าตัด ปาดตามแนวยาว คลิกที่คิม และคีบสิ่งแปลกปลอมออก ใส่ยาสมานแผล ลงไปในท้องกระต่าย ทำให้การผ่าตัดให้ทันเวลา

เกม เกมส์ผ่าตัด เกมส์ผ่าท้อง มาผ่าตัดท้อง
You are not logged in or your session has expired, so your score will not be saved. Please log in to save scores.