:: คลิปวีดีโอกับดักหนูไฟฟ้า สังหารโหด - 2poto.com ::
JV color JV color JV color
Thursday, 24 April 2014

Home Video คลิปวีดีโอกับดักหนูไฟฟ้า สังหารโหด

คลิปวีดีโอกับดักหนูไฟฟ้า สังหารโหด


3604 views

More from this user :

Uploaded By: Arano. Added on: 04 October 2010. Category:
In this video:

Descriptionคลิปวีดีโอกับดักหนูไฟฟ้า สังหารโหด กับดักหนูไฟฟ้า สังหารโหด มีลักษณะเป็นกล่องโลหะสีดำ เมื่อเจ้าหนูชะตาขาดมุดเข้าไปในกล่องกับดัก ด้วยสัญชาติญาณของมัน เจ้าหนูจะพยายามลอดไปตามซอกหลืบของกล่องจนไปถึงโพรงด้านบน ซึ่งที่นั่นจะมีแผ่นเหล็กอยู่ 3 แผ่นที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงช็อตหนูตายสนิทภายใน 3 วินาที โดยเมื่อหนูตายแล้ว ระบบจะปล่อยศพหนูลงด้านล่างของกล่องพร้อมกับรีเซตการทำงาน เพื่อรอสังหารเหยื่อรายต่อไป สำหรับพื้นที่ภายในด้านล่างของกล่องจะสามารถรองรับศพหนูได้ครั้งละ 10 ตัว

tags:กับดักหนูไฟฟ้า,กับดักหนู,ดักหนู,กล่องกับดักหนู,จับหนู,คลิปวีดีโอ, Clip, คลิบ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิทยาการ, วิจัย

..

..

..

Comments