:: การศึกษาของไทย - 2poto.com ::
JV color JV color JV color
Tuesday, 23 September 2014

 

Friends

Photos

Videos

Events

Groups

คิดแบบไหน

คิดแบบ ET

 

การศึกษาของไทย

แบ่งปันให้เพื่อน
แบ่งปัน

Group Options

การศึกษาของไทย
Created:
Monday, 07 May 2012
Group Admins:
  • ไม้ม้วน หมายถึงเครื่องหมายสระที่เขียนให้หมุนพันเข้าไปให้มีลักษณะกลมอย่างรูปทรงกระบอก ตามรูป “ใ” และ ไม้มลาย หมายถึงเครื่องหมายสระที่เขียนให้ปลายคลายออกไป ตามรูป “ไ” หลักการใช้สระใอ ไอ อัย และไอย1. สระใอ มีที่ใช้ 20 คำเท่านั้น ซึ่งมักจะท่องจำ จากบท ...
    groups.discussion 65 days ago

 การเรียน การสอน 

There are no announcements yet.