:: ทุนทางปัญญา - 2poto.com ::
JV color JV color JV color
Monday, 27 April 2015

 

Friends

Photos

Videos

Events

Groups

คิดแบบไหน

คิดแบบ ET

 

Related Items

ทุนทางปัญญา

PDFPrintE-mail

"ในยุคปัจจุบันการครอบครองข้อมูล ข่าวสารและความรู้จะมีอำนาจมากกว่าการเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติโรงงาน ใหญ่ ๆ หรือตัวเลขทางบัญชีเงินฝากในแบงก์เสียอีก"


ความสำเร็จ ของบริษัทจะเกิดขึ้นเพราะบริษัทมีข้อมูลที่ทรงประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง ไม่จำเป็นว่าบริษัทนั้นจะต้องมีความ ใหญ่โตหรือมีทรัพยากรภายนอกมากมาย บริษัทอย่าง WalMart Microsoft และ Toyata นั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จเพียเพราะว่าบริษัท มีขนาดใหญ่โตหรือมีฐานะทางการเงินที่แข็งกว่าบริษัทคู่แข่งอย่าง Sears IBM และ Gernal Motors แต่ความสำเร็จของบริษัทเหล่า นี้อยู่ที่การเป็นเจ้าของทรัพยากรที่เรียกว่า "ทุนทางปัญญา" มากกว่าต่างหาก

"ทุนทางปัญญา ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะต้องมีผู้รงคุณวุฒิทางปริญญาเอกมารวมตัวกันที่ ห้องแล็บเพื่อทดลองและหา สูตรพิเศษให้กับบริษัท และทรัพยากรทางปัญญาก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเอกสารทางสิทธิบัตรเท่านั้น สิทธิบัตรเป็นแต่เพียงงผลพลอยได้ ที่ตามมา ทุนทางปัญญาคือ องค์รวมทั้งหมดที่ทุก ๆ คนในบริษัทได้นำความรู้ที่ตนเองมีมาปรับเข้าด้วยกัน และทุนทางปัญญาในที่นี้ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทุนทางปัญญาตามนิยามที่นัก บัญชีและนักธุรกิจเข้าใจกันว่าคือทที่ดิน โรงงาน เครื่องจักรหรือ เครื่องมือ และเงินทุนหมุนเวียน เพราะทุนทางปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้"

ทุนทางปัญญาหมายถึงความรู้ของพนักงานไม่ว่าจะเป็นสู๖รเคมีที่พนักงานค้นพบ อันมีมูลค่าเป็นพัน ๆ ล้านเหรียญ การนำ เสนอวิธีการในพัฒนาประสิทธิภาพงานของพนักงาน หรือการเชื่อมโยงการสื่อสารทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่พนักงานได้พัฒนาขึ้น เพื่อตอบ สนองาต่อลูกค้ารวดเร็วขึ้น ทุนทางปัญญาคือการร่วมมือกันในการเรียนรู้ระหว่างบริษัทและลูกค้าซึ่งจะกลาย เป็นความสัมพันธ์ที่แน่น แฟ้นและลูกค้ากันมาใช้บริการของบริษัทอีก

"ทุนทางปัญญาจึงหมายถึงเนื้อหาทางปัญญาและทางความคิด คือความรู้ ข่าวสาร ทรัพย์สินทางปัญญา และประสบการณ์" อันเป็นอำนาจที่คิดอ่านมาจากสมอง ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะให้นิยามและยิ่งยากมากยิ่งขึ้นเมื่อจะนำมาใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ แต่ถ้า ใครเข้าใจและสามารถนำใช้ได้แล้ว เขาผู้นั้นคือผู้ชนะ นั่นเป็นยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารซึ่งต่างจากยุคอุตสาหกรรมในอดีต

โลกเศรษฐกิจที่ผ่านมาเราสามารถสัมผัสและซื้อขายสินค้าเชิงกายภาพได้ ปัจจัยในการสร้างและประดิษฐ์สินค้า ได้แก่ ที่ดิน ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่นน้ำมันหรือแร่ธาตุ แรงงานมนุษย์ และเครื่องจักรและเป้าหมายขององค์กรคือการดึงดูดเงินตราซึ่งพวกเขาก็ทำได้ ตามเป้าหมาย

แต่ในยุคปัจุบันความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นจากการสะสมองค์ความรู้และข้อมูลข่าว สาร และไม่เพียงแค่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมำปถึงข้อมูลที่ได้มาจากข่าวสารด้านอื่นๆ คำแนะนำ ความบังเทิง การสื่อสาร และการบริการ ทั้งปวงนี้กลายเป็นเศรษฐศาสตร์ว่าด้วย การใช้วัตถุดิบในการสร้างผลผลิตที่มีคุณค่า สินทรัพย์ประเภทที่ดินแรงงานจำนวนมาก เครื่องมือหรือโรงงานเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นในศาสตร์ใหม่ นี้ สิ่งที่จำเป็นคือสินทรัพย์(ทุน)ทางปัญญาเท่านั้น

ที่ปรึกษาทั้งหลายมักจะนิยมใช้ภาษาเชิงเศรษฐศาสตร์เรียกมิติใหม่นี้ว่า "Paradigm Shift" (การเปลี่ยนแปลงประบวนทัศน์) ซึ่งหมายถึงอะไรนั้นจริง ๆ ก็ยังตกลงกันไม่ได้ บริษัทที่นิยมศัพท์ใหม่ ๆ ก็จะชอบคำว่า "Learning Organizations" (องค์กรแห่งการเรียนรู้) ซึ่งเป็นคำที่หนังสือ The Fifth Discipline โดย Peter Senge ได้จุดประกายให้คนทั้งหลายเปิด Server ในอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แต่ตนแล้วจนรอดคำว่า learining Organisation ก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่าหมายถึงอะไร พอ ๆ กับคำว่า "The information Economy" (เศรษฐกิจเชิงข้อมูลข่าวสาร) หรือคำว่า The Knowledge Era (ยุคแห่งความรู้) เป็นที่สงสัยว่าจะมีมคร รู้หรือไม่ว่าคำเหล่านี้หมายถึง อะไรกันแน่

คำว่า Great Transformation(การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ้งใหญ่) คืออะไร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในวิถีการค้าขายและการบริหาร บริษัทต่าง ๆ บริหารความรู้อย่างไร พวกเขาจะค้นพบความรู้ได้อย่างไรและถ้าพบแล้วจะเก็บรักษาอย่างไร จะปรับความรู้นั้นและนำมาใช้ ใหม่อย่างไรโดยที่ยังคุณค่าและความทันสมัยอยู่เสมอ และยุคข้อมูลข่าวสารจะมีผลต่อเราอย่างไรไม่ว่าจะเป็นด้านการประกอบอาชีพหรือ ความก้าวหน้าทางการงาน

แม้ว่าคำตอบที่ได้อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่สื่งท่แน่นอนก็คือเรากำลังอยู่นยุค ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถึงขั้นรากเหง้าเลยทีเดียวที่คาดว่าจะได้ทำ งานสบาย ๆ เพื่อรอตำแหน่งดีๆ ต่อไปได้จบลงแล้วและแม้แต่บริษัทที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่มาก่อนก็ไม่จำเป็นว่าจะ ต้องใหญ่เสมอไป สองในสามของบริษัทที่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนและเคยตืดอันดับใน Fortnue 500 ในปี 1954 วันนี้ไม่หลงเหลืออีกแล้ว ระหว่างปี 1979-1994 จำนวนพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทใหญ่ ๆ ได้ลดลงจาก 16.2 ล้านคนเป็น 11.6 ล้าน


--------------------------------------------------------------------------------

แหล่ง ที่มา :MBA "คน" กับ "ปัญญา"

Author Articles
More from this author:
เกมส์ออกใหม่ Level X ลองมาแล้ว รถจริง แต่งจริง ดริฟท์ขั้นเทพ (3831 Hits)
ใครที่กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของเกม แข่งรถสุดมันส์อย่าง Leve X...
คลิป Left 4 Dead เตรียมปล่อยตัวละครสองภาคพบกัน ใน The Sacrifice (9089 Hits)
ข่าว เงียบไปนานพอสมควรสำหรับเกมนี้จากค่าย Valve แก๊งยิงผีหนีดีไหมหว่า? ...
DotA-Allstars Map 6.69b (12649 Hits)
IceFrog ได้ปล่อย DotA-Allstars Map 6.69b มาให้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ปล่อยแมพ 6.69...
EA เปิดตัวเกม Battlefield Play4Free เล่นฟรีตลอดชาติ (5972 Hits)
EA เปิดเผยเกม Battlefield Play4Free เกม Battlefield ซูตติ้งสงครามชื่อดัง ...
Latest Articles
Latest Articles:
Angry Birds Rio Online - My Happy Games - Free online Shooting game (2945 Hits)
cybergame
Angry Birds Rio Online - My Happy Games - Free online Shooting game
Dota 6.73c มาให้ดาว์นโหลดกันแล้วนะครับ (5389 Hits)
bigfish2
dota 6.73c พร้อมกับการปรับสมดุลฮีโร่ใหม่อีกเล็กน้อย...
DotA 6.72b มาแล้ว พร้อมฮีโร่ใหม่ Rubick Warcraft III - DotA Allstars Map 6.72 Items dota ตารางผสมของ ออกของ dota (62240 Hits)
dota
ได้เวลา ขา Dot A ได้ฮ่า ได้ลองแมพใหม่ 6.72 พร้อมฮ๊โรตัวใหม่...
C2Vision รุก ร้านเน็ตฯ ร้านเกม ชูนโยบาย”มิตรภาพ” (3514 Hits)
cybergame
C2Vision เดินหน้าส่งเกมในเครือสู่ร้านอินเตอร์เน็ต คิดขั้นต่ำ 2 ...
Most Read Articles
Most Read Articles:
Warcraft III - DotA Allstars Map 6.71b Items dota ตารางผสมของ Game Dota Item dota ออกของ dota (81171 Hits)
dota
หลังจากที่ Icefrog ได้ปล่อย DotA 6.70c ผ่านไปไม่ได้ ก็ได้ส่ง DotA 6.71 ออกมาให้แฟนๆ...
DotA 6.72b มาแล้ว พร้อมฮีโร่ใหม่ Rubick Warcraft III - DotA Allstars Map 6.72 Items dota ตารางผสมของ ออกของ dota (62240 Hits)
dota
ได้เวลา ขา Dot A ได้ฮ่า ได้ลองแมพใหม่ 6.72 พร้อมฮ๊โรตัวใหม่...
การสร้างห้อง Left 4 Dead (38027 Hits)
cybergame
แนะนำการสร้างห้อง  Left 4 Dead
 

กิ๊กดู๋ สงครามเพลง 21 เมษายน 2558 พบกับ สงครามเพลง ลพบุรี ปะทะ นครศรีธรรมราช

Posted by 2poto.com on 9 เมษายน 2015
 

#เป็นต่อ เป็นต่อ 16 เมษายน 2558 ตอน 29 เป็นต่อ NEW SEASON EP.29

Posted by 2poto.com on 11 เมษายน 2015
 

#คนอวดผี 15 เมษายน 2558 หัวใจแม่แตกสลาย ลูกน้อย2ขวบ ถูกทุบตีเสียชีวิต พี่เลี้ยงโหดทุบตีเด็ก2ขวบเสียชีวิต/เส้นทางมรณะที่6 ช่องเขาห้าร้อยศพ จ.สระแก้ว/ช่องเขาห้าร้อยศพ จ.สระแก้ว

Posted by 2poto.com on 15 เมษายน 2015
 

ตีสิบ 21 เมษายน 2558 ธนาคารความลับ เพื่อนผู้เยียวยาจิตใจ กับ ดร.ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ ( ดร.ลูกโป่ง )

Posted by 2poto.com on 11 เมษายน 2015