:: วิธีการตอบคำถามที่เกี่ยวกับจุดอ่อนของคุณ - 2poto.com ::
JV color JV color JV color
Wednesday, 29 April 2015

 

Friends

Photos

Videos

Events

Groups

คิดแบบไหน

คิดแบบ ET

 

Home variety - มุมมองการทำงาน วิธีการตอบคำถามที่เกี่ยวกับจุดอ่อนของคุณ

วิธีการตอบคำถามที่เกี่ยวกับจุดอ่อนของคุณ

PDFPrintE-mail

วิธีการตอบคำถามที่เกี่ยวกับจุดอ่อน ของคุณ

โดย Arlene S. Hirsch

ผู้บริหารทุกคนที่ประสบความ สำเร็จจะมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในตัว ที่สำคัญคือจะต้องไม่ให้จุดอ่อนนั้นเข้ามาเป็นอุปสรรคในการทำงาน ผู้ว่าจ้างจะพยายามมองข้อบกพร่องนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครที่รับเข้ามา จะไม่สร้างปัญหาให้กับบริษัท คุณจะต้องทำให้ผู้สัมภาษณ์แน่ใจว่าคุณจะไม่นำปัญหามาให้บริษัทเช่นกัน

หนึ่ง วิธีในการเรียนรู้จุดอ่อนของผู้สมัคร คือ การถามตรงๆระหว่างการสัมภาษณ์ว่า “ จุดอ่อนของคุณคืออะไร ” ขณะที่คุณกำลังกังวลอยู่กับการตอบคำถาม ผู้สัมภาษณ์จะยิงคำถามต่อเพื่อประเมินไหวพริบในการโต้ตอบของคุณ

 

 

 

วิธีการ ตอบคำถามที่เกี่ยวกับจุดอ่อนของคุณ


โดย Arlene S. Hirsch


ผู้บริหารทุกคนที่ประสบความสำเร็จจะมีทั้งจุดอ่อนและจุด แข็งในตัว
ที่สำคัญคือจะต้องไม่ให้จุดอ่อนนั้นเข้ามาเป็นอุปสรรคในการทำงาน
ผู้ว่าจ้างจะพยายามมองข้อบกพร่องนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครที่รับเข้ามา จะไม่สร้างปัญหาให้กับบริษัท
คุณจะต้องทำให้ผู้สัมภาษณ์แน่ใจว่าคุณจะไม่นำปัญหามาให้บริษัทเช่นกัน


หนึ่งวิธีในการ เรียนรู้จุดอ่อนของผู้สมัคร คือ การถามตรงๆระหว่างการสัมภาษณ์ว่า “
จุดอ่อนของคุณคืออะไร ” ขณะที่คุณกำลังกังวลอยู่กับการตอบคำถาม
ผู้สัมภาษณ์จะยิงคำถามต่อเพื่อประเมินไหวพริบในการโต้ตอบของคุณ


หลัก 7 ประการในการโต้ตอบ


หลักในการตอบคำถามเกี่ยวกับจุดอ่อน
โดยไม่ให้จุดอ่อนนั้นเข้ามาเป็นปัญหาในการสัมภาษณ์
จำไว้ว่าแนวทางการตอบสำคัญพอๆกับเนื้อหา
เมื่อคุณพูดถึงจุดอ่อนคุณควรจะพูดให้ผู้สัมภาษณ์สามารถมองมันเป็นจุดแข็งของ คุณได้
ต้องซื่อสัตย์ในการตอบคำถาม
แต่ต้องไม่ทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกว่ามันจะเข้ามาเป็นอุปสรรคในการทำงานและ คุณยังสามารถนำมาใช้ในทางที่ดีได้ด้วย
สำคัญที่การนำเสนอจุดอ่อนของคุณให้สามารถมองเป็นจุดแข็งได้


หลักข้อที่ 1 :
ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำจุดอ่อนให้เป็นประโยชน์ได้ในสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม


แทนที่คุณจะบอกจุดอ่อนของคุณตรงๆ คุณควรจะทำให้มันเป็นไปในทางบวก เช่น “
ฉันเป็นคนบ้างาน ฉันใช้เวลาส่วนมากับการทำงานเพื่อให้งานของฉันมีความถูกต้อง ”


ผู้สัมภาษณ์โดยทั่วไปจะ สามารถรู้ได้ในกรณีที่คุณไม่ซื่อสัตย์และเข้าข้างตัวเองในการตอบคำถาม
ทางที่ดีคือพูดถึงในบางสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแต่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมก็ สามารถเป็นจุดแข็งได้
เช่น ความเห็นอกเห็นใจ เป็นความสามารถในการทำความเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
มันจะเป็นคุณสมบัติที่ดีเมื่อนำมาใช้กับการทำความเข้าใจคู่แข่ง
แต่ถ้าเป็นผู้จัดการที่มีความเห็นอกเห็นใจอาจจะส่งผลเสียและเป็นจุดอ่อนได้
ผู้สมัครที่มีจุดอ่อนในเรื่องนี้ (แต่รู้ว่ามันสามารถเป็นจุดแข็งได้)
จะสามารถนำมันมาใช้ในการทำความเข้าใจคู่แข่งได้ด้วย


หลักการค้นหาจุดแข็งจากจุดอ่อนจะเป็น ประโยชน์มาก
แต่ต้องนำมาใช้ในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
พร้อมทั้งอธิบายถึงวิธีการที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้ในอนาคต


ยกตัวอย่าง การที่คุณเป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในการทำงาน
ซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นจุดแข็งมากกว่า เช่น
ในกรณีที่อาจจะมีการตรวจทานหรือแก้ไขในงานจะรับประกันได้เลยว่างานที่ออกมา จะไม่มีความผิดพลาด
ถ้าคุณมีจุดอ่อนคุณต้องทำให้ผู้สัมภาษณ์คิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนมันเป็นจุด แข็งที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทได้


หลักข้อที่ 2 : แสดงให้เห็นว่าเป็นจุดอ่อนที่ได้รับการแก้ไข


เป็นจุดอ่อนที่ได้รับการแก้ไขหรือกำลังได้ รับการแก้ไข บอกวิธีการแก้ไข
การพัฒนาจุดอ่อนที่มีและพัฒนาตรงนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างอย่างไร


ยกตัวอย่าง
ผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศมีความรู้สึกว่าอาชีพที่เขาทำไม่มีความก้าวหน้า เพราะเขาไม่เก่งภาษาสเปน
หลังจากที่สูญเสียงานในระหว่างนั้น
เขาจึงตัดสินใจเข้าคอร์สเรียนภาษาอย่างจริงจังในชิลี หลังจากนั้น 6
สัปดาห์เขารู้สึกว่าความรู้ภาษาสเปนของเขาจะสามารถช่วยให้งานต่อไปประสบผล สำเร็จ
ระหว่างการสัมภาษณ์เขาจึงมีความพร้อมมากในภาษาสเปน
ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาตนเองที่สามารถแก้ไขจุดอ่อนนี้ได้


ในกรณีผู้บริหารฝ่ายการตลาดซึ่งขาดความ เชี่ยวชาญในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงได้มีการเข้าคอร์สสัมนาและ อบรมเพื่อพัฒนาความรู้สำหรับงานต่อไป


หลักข้อที่ 3 :
แสดงให้เห็นว่าเป็นบทเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แล้ว


คล้ายๆข้อที่ แล้ว คือ เป็นข้อผิดพลาดที่ได้รับการเรียนรู้แล้ว
และอะไรที่คุณเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นบ้าง ผู้ว่าจ้างจะพิจารณา 2 อย่างคือ หนึ่ง
คุณสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดได้ และสองคุณจะไม่ทำผิดเป็นครั้งที่สอง
และคุณจะสามารถนำมันมาเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างคนใหม่ได้


ยกตัวอย่าง กรณีของผู้ช่วยผู้จัดการที่มีปัญหาขัดแย้งกับเจ้านาย
หลังจากนั้นจึงไปทำงานในตำแหน่งฝ่ายธุระการขาย
แสดงให้เห็นว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเธอควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลัก บริหารให้ดีขึ้น
ถ้าไม่อย่างนั้นอีก 20 ปีข้างหน้าเธอก็คงจะเจอกับปัญหาเดิมๆ


หลักข้อที่ 4 : แสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้


หลังจากที่คุณดูรายละเอียดของงาน
คุณเห็นว่าทักษะและประสบการณ์ที่ผู้ว่าจ้างต้องการในงานนั้นๆมีมากกว่าที่ คุณมีในบางข้อ
คุณควรจะนำเสนอคุณสมบัติบางประการที่สามารถทดแทนกันได้


ยกตัวอย่าง ผู้สมัครงานในตำแหน่งหนึ่ง รู้ว่าเธอมีประสบการณ์ 5 ข้อ จากทั้งหมด 6
ข้อที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
ก่อนที่เธอจะไปสัมภาษณ์ก็ได้มีเข้าคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาภาษาให้สามารถ เก่งกว่าคนอื่นๆ
เมื่อพูดถึงจุดอ่อนนั้น
เธอสามารถพูดได้ว่าเธอต้องการเรียนเพื่อพัฒนาจุดอ่อนที่เธอมีและสามารถกำหนด เวลาที่แน่นอนสำหรับความพร้อมที่จะทำงานได้


หลักข้อที่ 5 :
แสดงให้เห็นว่าทักษะที่ขาดไปไม่มีความสัมพันธ์กับงาน


คุณอาจจะรู้ ว่าจุดอ่อนหรือสิ่งที่ขาดไปนั้น
จะไม่ส่งผลต่อความสามารถในการทำงานของคุณ เช่น
การทำงานในด้านการจัดการไม่ต้องใช้ทักษะในการพูดเท่าที่ควร
แต่ควรจะมีทักษะการเขียนรวมทั้งการสื่อสารทางโทรศัพท์บ้าง
ดังนั้นคุณควรจะรู้ในรายละเอียดและความรับผิดชอบของงานก่อน
ทำความเข้าใจว่าอะไรที่สำคัญในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
แน่นอนว่าคุณจะต้องไม่ให้จุดอ่อนนั้นมาส่งผลต่อการทำงานของคุณ


หลักข้อที่ 6 : การเบี่ยงเบนความสนใจ


ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่สะดวกที่จะตอบคำถาม คุณสามารถเบี่ยงเบนความสนใจได้
ถึงแม้คุณจะตระหนักดีว่าจุดอ่อนนั้นจะไม่ส่งผลต่อความสามารถในการทำงานของ คุณ
ถ้าผู้สัมภาษณ์ยืนกรานที่จะให้คุณตอบ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสได้
โดยการบอกว่าอะไรที่สำคัญกับคุณ คุณอาจจะบอกว่า
คุณจะทำงานได้ดีที่สุดกับผู้จัดการที่เชื่อมั่นในตัวคุณ และเป็นการทำงานภายใต้
deadline ถึงแม้จะไม่ได้ระบุถึงจุดอ่อนโดยตรง
แต่ก็เป็นการแสดงเป็นนัยว่าคุณสามารถทำงานได้ดีกว่าถ้าอยู่ภายใต้เงื่อนไข ที่แน่นอน


หรือว่าคุณจะใช้ความตลกขบขันเพื่อเบี่ยงเบนคำถามนั้นก็เป็น ได้
โดยจะเห็นได้จากกรณีศึกษาของผู้จัดการทั่วไปคนหนึ่ง
เมื่อเขาถูกถามถึงจุดอ่อนของเขา เขามักจะตอบว่า “
ถามเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ของฉันดูสิ ” แน่นอน เรื่องขำๆนี้ใช้ได้
ถ้าคุณไม่เคยมีคดีอาญาร้ายแรงติดตัวมา


หลักข้อที่ 7 : การรู้ทัน/ทำความเข้าใจกับคำถามที่ซ่อนความนัย


ผู้สัมภาษณ์ที่ถามเกี่ยวกับจุดอ่อนของคุณ
บางครั้งอาจจะสนใจในวิธีการตอบโต้ของคุณมากกว่า
ว่าคุณจะมีความซื่อสัตย์ในการสนทนาหรือไม่
คุณควรที่จะพูดความจริงก่อนที่ผู้สัมภาษณ์จะสงสัยและก่อนที่ความจริงจะถูก เปิดเผยออกมา
คุณสมบัติบางอย่างจะมีความสำคัญในการทำงาน
รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาในการโต้ตอบของคุณ
ซึ่งการสัมภาษณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์


ก่อนที่คุณจะนำหลักนี้ ไปใช้ ต้องดูว่าคุณจะสามารถตอบโต้ผู้สัมภาษณ์ได้ดีขนาดไหน
ไม่เป็นไปในแนวทางก้าวร้าวเกินไป


ถึงแม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นองค์ประกอบในการ สัมภาษณ์
แต่ที่สำคัญคือคุณกำลังอยู่ในการสนทนาเพื่อที่จะบอกว่าคุณสามารถทำงานให้มี ประสิทธิภาพได้
ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดหรือว่าจุดอ่อน ถ้าคุณรู้จักมัน
ทำความเข้าใจในผลกระทบของมัน และมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
ความสามารถในการตอบคำถามอย่างมั่นใจและน่าประทับใจจะทำให้ผู้ว่าจ้างมองเห็น จุดแข็งของคุณได้


Author Articles
More from this author:
เกมส์ออกใหม่ Level X ลองมาแล้ว รถจริง แต่งจริง ดริฟท์ขั้นเทพ (3832 Hits)
ใครที่กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของเกม แข่งรถสุดมันส์อย่าง Leve X...
คลิป Left 4 Dead เตรียมปล่อยตัวละครสองภาคพบกัน ใน The Sacrifice (9091 Hits)
ข่าว เงียบไปนานพอสมควรสำหรับเกมนี้จากค่าย Valve แก๊งยิงผีหนีดีไหมหว่า? ...
DotA-Allstars Map 6.69b (12650 Hits)
IceFrog ได้ปล่อย DotA-Allstars Map 6.69b มาให้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ปล่อยแมพ 6.69...
EA เปิดตัวเกม Battlefield Play4Free เล่นฟรีตลอดชาติ (5976 Hits)
EA เปิดเผยเกม Battlefield Play4Free เกม Battlefield ซูตติ้งสงครามชื่อดัง ...
Latest Articles
Latest Articles:
Angry Birds Rio Online - My Happy Games - Free online Shooting game (2955 Hits)
cybergame
Angry Birds Rio Online - My Happy Games - Free online Shooting game
Dota 6.73c มาให้ดาว์นโหลดกันแล้วนะครับ (5390 Hits)
bigfish2
dota 6.73c พร้อมกับการปรับสมดุลฮีโร่ใหม่อีกเล็กน้อย...
DotA 6.72b มาแล้ว พร้อมฮีโร่ใหม่ Rubick Warcraft III - DotA Allstars Map 6.72 Items dota ตารางผสมของ ออกของ dota (62245 Hits)
dota
ได้เวลา ขา Dot A ได้ฮ่า ได้ลองแมพใหม่ 6.72 พร้อมฮ๊โรตัวใหม่...
C2Vision รุก ร้านเน็ตฯ ร้านเกม ชูนโยบาย”มิตรภาพ” (3516 Hits)
cybergame
C2Vision เดินหน้าส่งเกมในเครือสู่ร้านอินเตอร์เน็ต คิดขั้นต่ำ 2 ...
Most Read Articles
Most Read Articles:
Warcraft III - DotA Allstars Map 6.71b Items dota ตารางผสมของ Game Dota Item dota ออกของ dota (81177 Hits)
dota
หลังจากที่ Icefrog ได้ปล่อย DotA 6.70c ผ่านไปไม่ได้ ก็ได้ส่ง DotA 6.71 ออกมาให้แฟนๆ...
DotA 6.72b มาแล้ว พร้อมฮีโร่ใหม่ Rubick Warcraft III - DotA Allstars Map 6.72 Items dota ตารางผสมของ ออกของ dota (62245 Hits)
dota
ได้เวลา ขา Dot A ได้ฮ่า ได้ลองแมพใหม่ 6.72 พร้อมฮ๊โรตัวใหม่...
การสร้างห้อง Left 4 Dead (38062 Hits)
cybergame
แนะนำการสร้างห้อง  Left 4 Dead
 

กิ๊กดู๋ สงครามเพลง 21 เมษายน 2558 พบกับ สงครามเพลง ลพบุรี ปะทะ นครศรีธรรมราช

Posted by 2poto.com on 9 เมษายน 2015
 

#เป็นต่อ เป็นต่อ 16 เมษายน 2558 ตอน 29 เป็นต่อ NEW SEASON EP.29

Posted by 2poto.com on 11 เมษายน 2015
 

#คนอวดผี 15 เมษายน 2558 หัวใจแม่แตกสลาย ลูกน้อย2ขวบ ถูกทุบตีเสียชีวิต พี่เลี้ยงโหดทุบตีเด็ก2ขวบเสียชีวิต/เส้นทางมรณะที่6 ช่องเขาห้าร้อยศพ จ.สระแก้ว/ช่องเขาห้าร้อยศพ จ.สระแก้ว

Posted by 2poto.com on 15 เมษายน 2015
 

ตีสิบ 21 เมษายน 2558 ธนาคารความลับ เพื่อนผู้เยียวยาจิตใจ กับ ดร.ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ ( ดร.ลูกโป่ง )

Posted by 2poto.com on 11 เมษายน 2015
แบ่งปันให้เพื่อน
แบ่งปัน
-

 

 เสนอบทวิจารณ์กระทงด้วย Facebook

โปรดละเว้นการโพสข้อความหรือภาพอันผิดกฎหมาย หรือลบหลู่สถาบันหลักของชาติ ระบบจะบันทึก IP Address ของท่านตามกฎของกระทรวง​หากเราถูกดำเนินคดี ข้อมูลของท่านจะถูกส่งให้ตำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป