วันพุธ 24 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > กินเที่ยว > ลานบุญ 5 เกจิอาจารย์ ริมฝั่งแม่น้ำโขง

ลานบุญ 5 เกจิอาจารย์ ริมฝั่งแม่น้ำโขง

หมวดหมู่ : กินเที่ยว 25 ธันวาคม 2016 เปิดอ่าน 2,452 ครั้ง

14725560441472556079l

เทศบาลเมืองหนองคาย เตรียมสร้างลานบุญ 5 เกจิอาจารย์ ริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัด และใช้เป็นลานสำคัญในการจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา โดยใช้งบพัฒนาจังหวัดหนองคาย 35 ล้านบาท

วันที่ 30 สิงหาคม ที่หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย นำโดยนายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคาย ได้จัดให้มีการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2559 ขึ้น ในประเด็นเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นโครงการลานบุญ 5 เกจิอาจารย์ และโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองหนองคาย”

การประชาคมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน ในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและมี ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมือง หนองคายซึ่งโครงการที่สำคัญคือโครงการลานบุญ 5 เกจิอาจารย์ ที่จะใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดจำนวน 25 ล้านบาท และเทศบาลเมืองหนองคายจะใช้งบประมาณสะสมสมทบเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เพียงพอ

นายวีระชัยโชค มงคล ภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ที่รับผิดชอบโครงการลานบุญ 5 เกจิอาจารย์ เปิดเผยว่า โครงการนี้คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองหนองคายได้มีแนวคิดกันมาเกือบปีแล้ว ได้นำโครงการเข้าหารือนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เบื้องต้นเทศบาลเมืองหนองคายได้รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 25 ล้านบาท ให้สร้างลานวัฒนธรรม และอีก 10 ล้านในการก่อสร้างที่ตลาดสินค้าอินโดจีน หรือตลาดท่าเสด็จ แต่หลังจากที่จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายก็ได้ขอทราบแบบที่ชัดเจน หลังจากที่ได้ดูแบบจากผู้บริหารเทศบาลแล้ว ก็ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้อีก 10 ล้านบาท รวมเป็นงบในการก่อสร้างลานวัฒนธรรม จำนวน 35 ล้านบาท โดยใช้ชื่อว่าลานบุญ 5 เกจิอาจารย์

นายวีระชัยโชค เปิดเผยต่อไปอีกว่า ลานบุญที่จะดำเนินการก่อสร้าง จะเริ่มจากหน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ความยาว 200 เมตร เลียบไปกับแม่น้ำโขง ยื่นลงไปในแม่น้ำโขง 20 เมตร มีลานกิจกรรม 300 ตารางเมตร ประดิษฐานรูปหล่อเกจิอาจารย์ 5 รูป ประกอบด้วย หลวงปู่เทสก์ เทศรังสี, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ, พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ, หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งจะเป็นองค์ประธาน ซึ่งในส่วนของรูปหล่อเกจิอาจารย์นี้ จะมีขนาดหน้าตัก 5 เมตร ยกเว้นองค์ประธานที่จะมีขนาดหน้าตัก 7 เมตร องค์พระจะเป็นสัมฤทธิ์ และที่สำคัญเกจิอาจารย์จะไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่จะใช้การบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา

14725560441472556138l

รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า ลานบุญที่จะก่อสร้างนี้ จะเป็นแลนด์มาร์กและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดหนองคาย และจะเป็นลานสำคัญในการจัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะทำให้มีเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดหนองคาย คือ หลังจากกราบนมัสการหลวงพ่อพระใสที่วัดโพธิ์ชัยแล้ว เดินต่อมาก็จะเป็นลานบุญ 5 เกจิอาจารย์ เดินต่อไปก่อนจะถึงตลาดท่าเสด็จก็จะเป็นพญานาค 2 องค์ขนาดใหญ่ ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ไปสิ้นสุดที่ลานจอดรถวัดหายโศก หรือจะย้อนกลับมาจากลานจอดรถวัดหายโศก มาถึงวัดโพธิ์ชัยก็ได้ ซึ่งที่วัดโพธิ์ชัยก็จะมีลานจอดรถเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย โดยการก่อสร้างจะจัดสร้างฐานไว้รอองค์พระเกจิอาจารย์ที่จะสร้างจากจิตศรัทธาของประชาชน

 

ข้อมูลจาก:http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1472556044